God is Lig – Sangfees 2019

God is Lig – Sangfees 2019. Aan die begin van die 49ste Sangfees te Greytown het die loflied “Sing tot die Heer ‘n nuwe lied” van Schütz deur die kerk weerklink.

Op die 29ste September 2019 het 120 sangers bymekaar gekom om saam musiek te maak tot eer van die Here.

Die tema van die Sangfees het uit die eerste brief van Johannes gekom: (Dit word hier verkort aangehaal.) God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons gemeenskap met Hom het en tog in die duisternis wandel, lieg ons en praat ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.

Tydens die verloop van die erediens is die konsepte ‘lig’ en ‘duisternis’ herhaaldelik opgeneem. Die goed uitgesoekte koorstukke het die lesings van die Sondag wonderlik aangevul. As luisteraar kon waargeneem word dat al die elemente saamgroei tot ‘n eenheid en uiteindelik Christus as ons Verlosser
in die middelpunt staan. Pastor Andreas Albers het die diens in die liturgie gelei en Pastor Dr. Heinz Hiestermann het
‘n leersame preek gehou.

Pastor Hiestermann sê in sy preek, dat ons sonder God en sy lig almal in

duisternis is. Ons is feilbare, sondige mense. As ons hierdie werklikheid ignoreer, leef die waarheid nie in ons nie en word ons vasgevang in geestelike duisternis. Ons het die lig van God nodig! Slegs deur Jesus Christus kan ons hierdie lig verkry. Hy het vir ons sondes aan die kruis gesterf en die duisternis verdryf.

Met ‘n gespanne en intense koorstuk deur Mendelssohn, het die koor die teks uit die Nuwe Testament gesing:

Ter wille van ons sondes het Christus Homself verneder en gehoorsaam geword aan die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo alle name is. Hallelujah!

Die waarneembare intensiteit van die stuk het binne oomblikke plek gemaak vir ‘n onmiskenbare vreugde. Met koperblasers, orrel, dubbelkoor en die gemeente is luidkeels verkondig: “Jesus het gekom, rede vir ewige vreugde!

By ‘n Sangfees word ook ander redes tot dankbaarheid duidelik – dat in die gemeentes aktief musiek gemaak word, dat daar telkens weer gewillige dirigente opduik, wat hul diens onvermoeid verrig en dat al die kore een keer jaarliks pragtige musiek tot eer van God en verkondiging van die evangelie kan opvoer.

Die nuwe sinodale koorleier, mnr. Bernhard Böhmer, word hartlik bedank vir die uitstekende voorbereiding van die program en die inoefening vooraf. Die stukke tydens die fees het ‘n verskeidenheid musikale variëteite gebied – met orrel, koperblasers, snaarinstrumente, dubbelkoor en solokoor. Dit was ‘n regte klankbelewenis. Aan die visekoorleier, mnr. Gerald Niebuhr, ook ‘n hartlike dank vir sy toewyding en ondersteuning.

Die gemeente Greytown en almal wat gehelp het om die dag aan te bied, word van harte bedank vir al die voorbereidings en organisering, vir
die wonderlike gasvryheid en ‘n suksesvolle fees. God seën julle!

Recent posts
Jeugdag 2023

Jeugdag 2023

Michelle Niebuhr, Pretoria Jeugdag – ‘n datum wat in helder kleure in die jaarkalender aangedui word; ‘n dag waar baie…

Preek vir Rogate

Preek vir Rogate

Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word…

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Manfred Johannes, Pretoria Vanjaar is dit die kerkkore van die VELSISA gegun om op 2 Oktober in Johannesburg bymekaar te…

Kinderkamp 2022

Kinderkamp 2022

Anja Hohls, Pretoria Na die lang verlange na ‘n kinderkamp tydens die Covid-tydperk, kon ons met groot vreugde uiteindelik weer…

Die familie en die huwelik

Die familie en die huwelik

Pastor Karl Böhmer, Kirchdorf God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het Hy hom…

CATEGORIES