VELSISA / VELSISA Nuusbrief Argief – Boodskapper

Nuusbrief argief van die Vrye Evangelies-Lutherse Sinode in Suid-Afrika