Bevestiging van Pastor Klaus-Eckart Damaske in Lüneburg

Bevestiging van Pastor Klaus-Eckart Damaske in Lüneburg

Op die 14 Januarie 2018 is Pastor Klaus-Eckart Damaske gedurende ’n feestelike erediens as leraar van die vakante Peter-Pauls Gemeente Lüneburg ingeseën.

Die bevestiging is deur Pastor Rüdiger Gevers waargeneem. Die Pastore Helmut Paul en Roland Johannes
het as assistente opgetree. Pastor Damaske het in sy preek oor Psalm 73,28 die klem op die blydskap geplaas, wat ons te midde van al ons wroeginge in Jesus Christus het. Hy het ook na die bietjie humor van die geskiedenis verwys toe die gemeente Lüneburg meer as 60 jaar gelede voor die keuse gestaan het om óf sy pa, wyle Siegfried Damaske, óf Günter Scharlach te beroep. Destyds het die gemeente vir Pastor Scharlach beroep, maar meer as ’n halwe eeu later het hulle tog die keuse ten gunste van die seun van Siegfried Damaske uitgespreek.

Daar is verskeie woorde van seënwense uitgespreek en gelees wat van die blydskap getuig dat die gemeente Lüneburg weer ’n herder en predikant het.

Agterna was daar ’n vingerete in die gemeentesentrum aangebied. Ons wens Pastor Damaske God se ryke seën toe vir sy bediening in God se koninkryk.

Pastor Rüdiger Gevers, Vryheid

 

Recent posts
Jeugdag 2023

Jeugdag 2023

Michelle Niebuhr, Pretoria Jeugdag – ‘n datum wat in helder kleure in die jaarkalender aangedui word; ‘n dag waar baie…

Preek vir Rogate

Preek vir Rogate

Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word…

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Manfred Johannes, Pretoria Vanjaar is dit die kerkkore van die VELSISA gegun om op 2 Oktober in Johannesburg bymekaar te…

Kinderkamp 2022

Kinderkamp 2022

Anja Hohls, Pretoria Na die lang verlange na ‘n kinderkamp tydens die Covid-tydperk, kon ons met groot vreugde uiteindelik weer…

Die familie en die huwelik

Die familie en die huwelik

Pastor Karl Böhmer, Kirchdorf God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het Hy hom…

CATEGORIES