VELSISA / Oordenking / Wagwoord vir die Jaargety / Oordenking: God se sending is ons sending