Die beste Afrikaanse vertaling ooit 2020 Direkte Vertaling

Direkte Vertaling. Lewende Bybel

Hoe so? Naas die sogenaamde Ou en Nuwe Vertaling vind ons ook die Lewende Bybel en ander op die boekrakke.

20 Kerke in SA het teen die wending van die eeu aan die Bybelgenootskap opdrag gegee om ’n vertaling te produseer wat vir amptelike sowel as die gewone leser bruikbaar sal wees. Meer as 180 medewerkers het oor amper 2 dekades en in samewerking met wetenskaplikes gewerk om sowel die Ou- en Nuwe Testamentiese boeke asook die sogenaamde Deutrokronieke of Apokriewe boeke (om tegelyk die Rooms Katolieke lesers ook te betrek) in leesbare Afrikaans te vertaal. Die term “direk” verwys na ’n soort aanhaling soos wanneer bv. ’n joernalis direkte aanhalings van ’n belangrike toespraak in ’n ander taal weergee. Die bedoeling is dus nie om dit vir die leser maklik te maak of elke sinsgedeelte met die eerste oogopslag te laat verstaan nie, maar om die Woord van God soos aan ons oorgelewer, in sy oorspronklike formaat weer te gee. Daarby weerspieël die Direkte Vertaling baie voordele – té veel om hier te noem.

Die-Bybel-2020-Vertaling

Veral Bybelstudie word vergemaklik deur talle voetnotas, kruisverwysings en vertalingsmoontlikhede aan die leser deur te gee. Ons vind dus in die 2020 Vertaling ’n hele aantal antieke terme wat maat, afstand, plekname, titels, ens. betref juis met die bedoeling om die destydse wêreld te omskryf. Die denominasies wat in Afrikaans werk, tesame met die Bybelgenootskap het ooreengekom om twee weergawes van die Direkte Vertaling te druk: ene met deurgaans hoofletters soos dit in die 1953 Vertaling die gebruik was, en ene met hoofletters slegs wanneer daar geen twyfel bestaan dat ’n titel wel na Christus verwys.

Die-Bybel-2020-Vertaling

Die predikantskonferensie beveel aan dat die 2020 Direkte Vertaling wel as die amptelike vertaling ook in ons FELSiSA in gebruik geneem word – waaroor die sinode sal besluit.  Indien die vertaling aanvaar word, behoort ook gesangeboek en kategismus mettertyd oorgewerk te word. Ons dank die Here vir sy Woord – wat ook verder vir toekomstige generasies in Afrikaans beskikbaar sal wees.  Alle Boeke van die Bybel van die 2020 Direkte Vertaling is beskikbaar by http://www.bybeldirektevertaling.co.za/index.php/proefvertalings. Nadat ek persoon die vertalingsproses oor meer as 15 jaar gevolg het, die opregtheid van die personeel en wetenskaplike korrektheid, glo ek nie dat daar binnekort so ’n monumentale projek aangepak sal word nie. Geen vertaling is perfek nie en gesproke taal verander voortdurend, maar tans is dit vir my inderdaad die beste Bybel ooit.

Pastor Klaus-Eckart Damaske

Direkte Vertaling. Lewende Bybel

 

 

Recent posts
Jeugdag 2023

Jeugdag 2023

Michelle Niebuhr, Pretoria Jeugdag – ‘n datum wat in helder kleure in die jaarkalender aangedui word; ‘n dag waar baie…

Preek vir Rogate

Preek vir Rogate

Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word…

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Manfred Johannes, Pretoria Vanjaar is dit die kerkkore van die VELSISA gegun om op 2 Oktober in Johannesburg bymekaar te…

Kinderkamp 2022

Kinderkamp 2022

Anja Hohls, Pretoria Na die lang verlange na ‘n kinderkamp tydens die Covid-tydperk, kon ons met groot vreugde uiteindelik weer…

Die familie en die huwelik

Die familie en die huwelik

Pastor Karl Böhmer, Kirchdorf God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het Hy hom…

CATEGORIES