Jeugkamp 2019

FELSISA Jeugkamp 2019

Die jeugkamp het verlede jaar met 73 deelnemers van die 10de tot 15de Desember in Kirchdorf plaasgevind.

Tussen die baie relevante tematiese besprekings oor evolusie en geloof, het almal entoesiasties aan tafeltennis, biljart, basketbalspeletjies, musiek en bordspeletjies deelgeneem. Die jeugweek was dus baie suksesvol.

Die onderwerp “Om as Christen in en saam met die natuur te leef” is beslis van toepassing in die tyd en wêreld waarin ons nou as jongmense lewe. Veral omdat die evolusieteorie in baie skole in die vak Natuurwetenskap onderrig word. Die predikante Tobias Ahlers, Martin Paul en Helmut Paul het die teologiese fondament van die skepping aan ons verduidelik. Hulle lesings het oor evolusie en hoe dit ons geloof kan beïnvloed gehandel. Ons het ook geleer dat die wetenskap sy plek het en ons selfs kan help om ons geloof te versterk. Ons weet byvoorbeeld uit die wetenskap hoe ingewikkeld die menslike liggaam is. Dit laat ons aflei dat die natuur nie toevallig hier is nie, maar dat dit perfek deur God geskape is.

Van Woensdag tot Vrydag het ons soggens in klein groepe ’n oordenking gelees en Bybelstudie gehou. Daarna het die predikante die vrae en antwoorde oor die Bybelstudie met ons bespreek.

 

Die kooroefeninge is deur Dr. Rainer Johannes aangebied. Hy het ons so begeester dat dit baie pret was om saam te sing. Die konserttoergroep het selfs een van die opwarmingsliedjies tydens die konserte in Kirchdorf en Durban uit volle bors gesing.

Die werkswinkels op Donderdag en Vrydag was weer baie interessant. Ons kon kies tussen ’n besoek by ’n suikerfabriek, bak, ’n besoek aan die nuwe orrel of mosaïek maak. Maar eers het ons ’n ‘Slippery Surprise’ gekry. Oom Vic het een van sy reuse slange gebring en ons kon aan hulle raak en bekyk. Toe ons almal genoeg in verwonderig na die slang gekyk het, het ons in kleiner groepe na die verskillende werkswinkels gegaan. Donderdag se hoogtepunt was die besoek aan die weeshuis, Benjamin Generation in New Hanover. Die weeskinders het die besoek baie waardeer, omdat die jongmense moeite gedoen het om dit vir hulle spesiaal te maak. Vrydag het ons die bejaardes in die ouetehuis besoek. Ons het vir hulle ’n mosaïek-kruis en ’n pakkie vol koekies gegee. Toe het ons Adventliedjies gesing en die oupas en oumas kon saam met die jeuggroep ’n foto neem. Die foto’s is onmiddellik ontwikkel, sodat die bejaardes die foto’s dadelik saam met hulle kon neem.

Uiteindelik son! Na soveel reënerige dae het die son Saterdag vir die eerste keer uitgekom. Dit het ons almal perfek gepas, want oom André en tannie Sonja het vir ons ’n dag by die Albert Falls dam beplan. Daardie aand, nadat ons almal bietjie te veel son afgekry het, het Arcadia hul konsert in Kirchdorf met groot gejuig opgevoer.

Die jeugkamp het Sondag met wonderlike lofliedjies tydens die erediens geëindig. Ons wil veral die predikante en jeugouers, oom André en tannie Sonja bedank vir hul moeite om die jeugweek weer so suksesvol aantebied!

Recent posts
Jeugdag 2023

Jeugdag 2023

Michelle Niebuhr, Pretoria Jeugdag – ‘n datum wat in helder kleure in die jaarkalender aangedui word; ‘n dag waar baie…

Preek vir Rogate

Preek vir Rogate

Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word…

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Manfred Johannes, Pretoria Vanjaar is dit die kerkkore van die VELSISA gegun om op 2 Oktober in Johannesburg bymekaar te…

Kinderkamp 2022

Kinderkamp 2022

Anja Hohls, Pretoria Na die lang verlange na ‘n kinderkamp tydens die Covid-tydperk, kon ons met groot vreugde uiteindelik weer…

Die familie en die huwelik

Die familie en die huwelik

Pastor Karl Böhmer, Kirchdorf God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het Hy hom…

CATEGORIES