Koperblaasfees 2016 in Pretoria

Koperblaasfees 2016 in Pretoria

Sondag  26 Junie het die koorlede [Blasers] van die VELSISA in Pretoria byeengekom vir die 87 ste Koperblaasfees.

Die fees se tema kom uit die bybelvers Psalm 34:2 “Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.”

Die Paulusgemeente Arcadia het hierdie jaar die moeilike organisasie en werk op hom geneem en het ’n suksesvolle Jeugdag en Basuinfees aangebied. Die groot ruimte by die DSP het hom bewys as toepaslik en is die Basuinfees vir die eerste keer by die sogenaamde “Backsteinhof”aangebied.  Alhoewel die opstelling van die basuinkore bietjie meer knap as normaal was, was die uitvoering en klank van hoë gehalte.

Nadat die koor enkele stukke as inleiding uitgevoer het, het Biskop Dr. Dieter Reinstorf sy groetwoorde vir die feesgeleentheid uitgespreek. In sy groet rede het hy na die vergelyking verwys van Dr. Karl Böhmer se preek by die Jeugdag oor die sogenaamde “amakwerekwere.” (Vervolging en gehate vreemdelinge/uitlanders.”) Pastor Martin Paul van die tuisgemeente het die erediens en preek waargeneem.

Koperblaasfees 2016 in PretoriaIn sy preek beklemtoon hy dat ons soms bejammerenswaardig is en nie altyd begryp, wat die lyding en sterfte van Christus vir ons inhou nie. Gelukkig egter is daar ’n fees soos hierdie waar ons as Christene met ons monde en instumente ons vreugde in Christus kan getuig.

Na die preek is die hoofdirigent Heinz Niebuhr en sy verteenwoordiger Roland Meyer, wat gedurende hierdie jaar nuut verkies is, deur Biskop Dr. Dieter Reinstorf ingeseën.

Na die uur middagpouse is die program ingelui deur ’n “Fanfare” deur ’n groep blasers wat onlangs aan die Basuinfees in Dresden Duitsland deelgeneem het.  Later het die voorsitter van die Basuinvereniging Mnr. Ingbert Hillermann sy verslag gelewer. Hy het in sy verslag verwys na die EBBASA Basuinfees 2015 in Kaapstad en oor die Evangeliese Basuinfees in Dresden 2016. Mnr Hillermann is weer verkies as tesourier en skriba van die “EBBASA”.  Hierna het lede medaljes ontvang vir onderskeidelik 25 en 50 jaar diens.

Pastor Damaske het kort voor die einde met boekevat, gebed en seën die verrigtinge afgesluit. Hy beklemtoon, soos die psalmdigter diep uit sy hart praat, hoe ons alle talente moet gebruik om ons Here raak te sien en te ervaar.

Aan die einde het mnr Heinz Niebuhr sy dank uitgespreek aan almal wat van die fees ’n sukses gemaak het. Ook het hy Mnr. Harry Johannes bedank vir 16 jaar wat hy gedien het as hoofdirigent van die basuinvereniging. Vir hom was niks belangriker as hierdie amp en het hy baie ure aan hierdie taak spandeer en getrou hierdie werk as hoofdirigent uitgeleef.

Die gemeente Wittenberg nooi almal uit na die volgende Basuinfees 2017 wat saamval met die Lutherjaar. DV sien ons mekaar volgende jaar.

Soli Deo Gloria.

Roland Meyer, Lüneburg

 

Recent posts
Jeugdag 2023

Jeugdag 2023

Michelle Niebuhr, Pretoria Jeugdag – ‘n datum wat in helder kleure in die jaarkalender aangedui word; ‘n dag waar baie…

Preek vir Rogate

Preek vir Rogate

Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word…

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Manfred Johannes, Pretoria Vanjaar is dit die kerkkore van die VELSISA gegun om op 2 Oktober in Johannesburg bymekaar te…

Kinderkamp 2022

Kinderkamp 2022

Anja Hohls, Pretoria Na die lang verlange na ‘n kinderkamp tydens die Covid-tydperk, kon ons met groot vreugde uiteindelik weer…

Die familie en die huwelik

Die familie en die huwelik

Pastor Karl Böhmer, Kirchdorf God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het Hy hom…

CATEGORIES