Preek vir Rogate

Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. (Deuteronomium 5:16)

Die oudste instelling, die oudste struktuur van menslike naasbestaan ​​in die wêreld is die huwelik, en net daarna die gesin. Lank voor die sondeval het God die Here hulle ingestel as ‘n bousteen van die menslike samelewing. Dus is die huwelik en die gesin ouer as die sonde. Oor die huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou het die Here gesê: Wees vrugbaar en vermeerder… So het Hy die gesin ingestel. God het ook na die huwelik en familie verwys toe hy gesê het: Kyk, dit was baie goed. Die huwelik en familie was die eerste kerk, en Adam die eerste leraar; die huwelik en gesin was die eerste skool, en Adam en Eva die eerste onderwysers; die huwelik en familie is ouer as state en lande, en Adam en Eva was die eerste regering. Voor georganiseerde gemeenskappe en kerke en skole en regerings, het die familie reeds bestaan. Vader en moeder ontleen hul gesag direk van God; hulle voed hul kinders in God se plek op, en daarom is die kinders eerbied aan hulle ouers verskuldig.

Dit het alles gevolge. Vader en moeder was die eerste en enigste gesag onder die mense, maar hul kinders was gebonde aan gehoorsaamheid en eerbied teenoor hul ouers lank voor sonde bestaan ​​het. Maar selfs na die sondeval het hierdie orde van God in plek gebly, ja, die Here God het dit selfs met die 4de gebod bevestig. Hiermee praat God nie net met elke enkele mens nie, maar ook met elke enkele volk. Die individu en die hele land en sy mense sal voorspoedig wees en lank lewe as hulle hul vader en moeder eer. Deur die familie wil God dus elke enkele persoon en elke staat, elke land as geheel, seën en bewaar. Ja, God bind die welstand van mense en die land aan die familie, of aan gehoorsaamheid teenoor ouers, wat geëer moet word.

Vandag is egter nie net die gesin onder druk nie, maar daar is selfs magte wat die gesin wil vernietig. In plaas daarvan moet elke mens as individu die reg hê om hul eie lewe te bepaal, en in geval van twyfel neem die regering gesag oor die kinders oor – op baie plekke voer samelewings werklik oorlog teen vader en moeder, probeer om pa en ma uit die pad te kry, of veg teen God se orde van die huwelik en die gesin as ‘n lewenslange verbond tussen een man en een vrou wat, as dit deur God gegee word, kinders in die wêreld sal bring. Al hoe meer kinders word groot sonder ouertoesig, baie word selfs sonder ‘n vaderfiguur groot. Vandag wil ons verstaan ​​wat dit beteken as ‘n land en sy mense teen die familie as ‘n struktuur baklei of selfs heeltemal laat vaar. Dit beteken om oorlog te voer teen God se orde. Dit beteken dat die samehorigheid van die hele land vroeër of later daaronder gaan ly, dat die lewensduur van die mense en hul volk en land verkort sal word en dit nie meer goed met hulle sal gaan nie.

Hoekom is dit so? Omdat die gesag van alle ander owerhede in die lewe en in die land afgelei en versprei word uit die gesag van die ouers. As ’n pa nie sy kind alleen kan grootmaak, omdat hy ’n bestaan ​​verdien nie, stel hy onderwysers aan om die onderrig oor te neem; die skool neem dus sy gesag van die ouers af, nie van die staat nie. Wanneer pa en ma nie self werk vir die kind kan kry nie, stel hulle ander aan om werk vir die kind te verskaf, en dus spruit die gesag van die werkgewer uit dié van die ouers. Omdat mense nou saam woon en daar ‘n behoefte aan orde en beskerming is, het die Here God die regering tot stand gebring om gesag oor die mense uit te oefen as vaders en moeders. So is in die verlede altyd na die regering verwys as die “vaders en moeders van die land”.

En so is dit met die Kerk; die Here God het die kerk ingestel en pastors geroep om as geestelike vaders op te tree, om ouers te ondersteun in die geestelike opvoeding van kinders, in die prediking van God se woord en in die bediening van die Heilige Sakramente. Dus is onderwysers, werkgewers, presidente, regerings en polisiebeamptes, en uiteindelik ook pastors niks anders as God se plaasvervangers nie, want hulle moet die amp van ‘n vader in hul veld uitoefen en ‘n vaderlike hart hê. Wat ‘n kind aan pa en ma verskuldig is, is studente aan onderwysers verskuldig, werknemers aan werkgewers, burgers aan die regering en polisie, en gemeentelede aan pastors. Deur vaders en moeders in die gesin, en so ook op al die ander gebiede ook, gee die Here God vir ons kos, huis en erf, beskerming en sekuriteit, geestelike leiding en opvoeding. Dit is juis daarom dat ons hul gehoorsaamheid en eerbied verskuldig is, want dan eer ons God se gesag en gee hom die eer, dan floreer ons en is die samelewing gesond en sal ons waarskynlik lang lewens lei.

Natuurlik beperk God self alle menslike gesag wanneer hy in sy heilige woord sê: „‘n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense.“ (Handelinge 5:29) Elke vader, elke moeder, en by uitbreiding elke menslike outoriteit verkry sy gesag van God alleen. Gehoorsaamheid word dus van ons vereis selfs wanneer ons nie met die bevele saamstem of dit kortsigtig, onnodig of sinneloos ag nie. Eers as ‘n gesag God se woord en wil skend en ons tot sonde roep, hoef ons nie gehoorsaam te wees nie. In so ‘n geval word ongehoorsaamheid selfs aan mense beveel, juis omdat gehoorsaamheid aan God die heel eerste prioriteit vereis en Sy gesag alle menslike gesag oortref. Maar waar mens sondeloos gehoorsaam kan wees aan jou ouers, die regering, die leraars, of die geestelike vaders en die pastors, word gehoorsaamheid en eerbied van ons vereis.

Doen dus net wat jy skuldig is en laat God sien hoe Hy jou voed en versorg. Hy het alles op hom geneem, sodat dit met jou kan goed gaan. Julle ouers, julle is nie daar om die kinders alles te laat besluit en hulle wil te volg nie. Julle doen jul kinders geen guns deur dit te doen nie. Solank hulle aan julle toevertrou is, het julle ‘n verantwoordelikheid voor God om hulle hul grense te wys, om hulle te wys wat belangrik is, en om hulle op te lei in gehoorsaamheid teenoor julle en teenoor God self. Alle groot besluite is julle verantwoordelikheid, nie hulle s’n nie. God hou julle verantwoordelik daarvoor. Oefen dus jul verantwoordelikheid uit. God self wil jul kinders en familie seën wanneer hulle julle gehoorsaam en eer. Hieruit leer hulle behoorlike gehoorsaamheid aan alle ander owerhede, en die land, die skool, die werkgewer en die kerk sal julle bedank. Daarom wil ons hierdie vir onsself laat sê: “Hoe groot is gehoorsaamheid vir God: Hy ag dit so hoog, vind daarin welbehae en beloon dit ryklik;  terselfdetyd is hy ernstig daarop ingestel om diegene te straf wat daarteen oortree.” “Dan sou ons ontslae kon raak van die blindheid en ellende waarin ons so diep vasgevang is en God se woord en wil reg herken en ernstig aanvaar. Want hieruit sou ons leer hoe ons genoeg vreugde, geluk en verlossing vir tyd en ewigheid kan hê.” (Groot Kategismus, Luther) Amen.

(Pastor Karl Böhmer, Kirchdorf)

(Vertaal deur Angelika Johannes, Panbult)

Recent posts
Jeugdag 2023

Jeugdag 2023

Michelle Niebuhr, Pretoria Jeugdag – ‘n datum wat in helder kleure in die jaarkalender aangedui word; ‘n dag waar baie…

Preek vir Rogate

Preek vir Rogate

Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word…

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Manfred Johannes, Pretoria Vanjaar is dit die kerkkore van die VELSISA gegun om op 2 Oktober in Johannesburg bymekaar te…

Kinderkamp 2022

Kinderkamp 2022

Anja Hohls, Pretoria Na die lang verlange na ‘n kinderkamp tydens die Covid-tydperk, kon ons met groot vreugde uiteindelik weer…

Die familie en die huwelik

Die familie en die huwelik

Pastor Karl Böhmer, Kirchdorf God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het Hy hom…

CATEGORIES