VELSISA / Uit ons gemeentes / Herdenkings / 100-jarige herdenking van die kerkinwyding te Wittenberg