100-jarige herdenking van die kerkinwyding te Wittenberg

“Here, U het my gered. Ons sal op ons liere speel al die dae van ons lewe, in die huis van die Here.” – Jesaja 38:20

Die oggend van die 19de Desember 2021 het die orrel, twee trompette en die koor die majestueuse Gloria van Vivaldi in die Wittenberg kerk gespeel, dieselfde stuk wat 100 jaar gelede op die dag van die kerkinwyding gespeel is.

Die gaste het onder die leuse van Jesaja 38:20 in die Evangelies-Lutherse Gemeente Wittenberg bymekaargekom vir die 100ste herdenking van die kerkinwyding. Daar is met dankbaarheid teruggekyk op die verlede en tydens die erediens het Pastor Helmut Paul beklemtoon hoe God ons herhaaldelik help. Die begin van die gemeente was klein en nederig, en tog het hulle die Christelike gemeenskap in Wittenberg op talle maniere gedien.

Diepe dankbaarheid is keer op keer uitgespreek vir alle dope, troues, preke, biegte, nagmaalvieringe, trooswoorde by begrafnisse en die verkondiging van die Woord van God, wat in hierdie huis van die Here tot dusver kon plaasvind. Die dankbaarheid het ook musikaal uiting gevind, toe Handel se Halleluja vanuit die galery deur die kerk weerklink het.

Na ‘n kort pouse het almal in die saal vergader vir nog ‘n program gelei deur mnr Hugo Paul, die organiseerder van die herdenking. Dr Gustav Niebuhr het ‘n insiggewende toespraak oor die kerkgebou gelewer. Benewens historiese gebeure het hy ook besonderhede oor die gebou self verduidelik. Die argitektoniese styl is neo-Goties en is kenmerkend na die hemel gerig: ‘n steil dak met spitsboë en ‘n gewelfde plafon. Fyn kerfwerk is binne die kerk te sien. Hierdie eienskappe gee aan die kerk ‘n besondere karakter.

“Maar ’n gebou word eers ’n kerk wanneer gelowiges daar in God se teenwoordigheid vergader.” Met hierdie aanhaling van Gert Kelter het die toespraak die fokus na die kerkgemeenskap verskuif. Anekdotes uit die geskiedenis van die gemeenskap het die gehoor laat glimlag en vergelykings van die verlede en die hede het tot besinning opgeroep.

Dr Wilhelm Weber, wat vanuit Wittenberg in Duitsland gereis het, en ‘n voormalige leraar van die kerk, het ‘n interessante toespraak oor die onderwerp “As klippe kon praat…” gelewer. Hy het verskeie Bybelverse aangehaal wat met enige klip verband hou en dit verbind met die klippe wat in die kerklewe teenwoordig is. Uiteindelik kan baie klippe saamgevoeg word om God se ryk te bou. Hy het ook baie gebeure uit sy tyd in die gemeenskap herroep, hy het berig oor die gasvryheid en ontvanklikheid van die mense, en ervarings met bekende mense in die omgewing gedeel.

Die herdenkingsviering is afgesluit met ‘n heerlike middagete in die buitelug. As ‘n mens met dankbaarheid kan terugkyk, is dit nie moeilik om die toekoms vol vertroue en hoop in God se hande te plaas nie!

Angelika Johannes, Panbult

Recent posts
Jeugdag 2023

Jeugdag 2023

Michelle Niebuhr, Pretoria Jeugdag – ‘n datum wat in helder kleure in die jaarkalender aangedui word; ‘n dag waar baie…

Preek vir Rogate

Preek vir Rogate

Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word…

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Manfred Johannes, Pretoria Vanjaar is dit die kerkkore van die VELSISA gegun om op 2 Oktober in Johannesburg bymekaar te…

Kinderkamp 2022

Kinderkamp 2022

Anja Hohls, Pretoria Na die lang verlange na ‘n kinderkamp tydens die Covid-tydperk, kon ons met groot vreugde uiteindelik weer…

Die familie en die huwelik

Die familie en die huwelik

Pastor Karl Böhmer, Kirchdorf God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het Hy hom…

CATEGORIES